Have: 0 products, Sum: 0 VND
0
This folder doesn't exsits.
Categories
Support online
Thùy Linh
honggiang
Hiền
Statistics
Today560
Yesterday1757
Office stationery > Máy tính
Máy tính Casio DF-120MS
Price:      295.000 VND
Order

Mô tả chi tiết :

- Máy tính Casio DF - 120TM hiển thị được 12 số rất rõ nét, có nhiều phím tiện dụng.
- Số hiển thị to, tính được thuế, có 2 cách Power.
- Các mã máy DF-120TV, DF-120TE, DF-120MS cũng có tính năng tương tự nhau

ĐVT : cái

Same products
Máy tính JS 40V
Price:     115.000 VND
Order
Máy tính Casio LC403 VT (8 số)
Price:     95.000 VND
Order
Máy tính Casio AX 12S
Price:     18.500 VND
Order
Máy tính Casio DS8818
Price:     95.000 VND
Order
Máy Tính FX 570 ES
Price:     340.000 VND
Order
Máy Tính FX 570MS
Price:     285.000 VND
Order
Máy Tính FX 500MS
Price:     225.000 VND
Order
Máy Tính Casio JS-120L
Price:     65.000 VND
Order